• Danh mục
   Không tìm thấy loại nào phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Nhà sản xuất
    Không có nhà sản xuất nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Products
    Không có nội dung nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
     • search.blog
      Không có bài viết nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.

     Cập nhật phần mềm

     CÔNG TY CỔ PHẦN 873 - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

     Hệ thống quản lý dự án

     Phiên bản: 0.0.3 cập nhật ngày: 03/04/2022

     Nội dung thực hiện: Báo cáo tiến độ thi công dự án

     Các thông tin về hướng dẫn sử dụng sẽ được chuyển trực tiếp vào thư điện tử của người dùng hoặc tham khảo tại hướng dẫn sử dụng

     Các cán bộ nhân viên chưa có tài khoản sử dụng, xin mời đăng ký tài khoản

     Lưu ý khi đăng ký tài khoản:

     - Thư điện tử là thư điện tử được cấp của công ty (có dạng: [tên đăng nhập]@cienco873.com.vn)

     - Tên đăng nhập là [tên đăng nhập] của thư điện tử đã được cấp

     - Sau khi tiến hành đăng ký, bộ phận quản trị sẽ kích hoạt và thiết lập quyền, khi đó người dùng sẽ thực hiện các nội dung công việc được giao theo quyền trên phần mềm

     Mọi thông tin xin liên lạc với bộ phận CNTT theo số điện thoại/telegram: Mr. Minh 0921405088

     Tin bài

     Tham mưu cho Tổng giám đốc theo nhiệm vụ được phân công
     back to top
     Bộ lọc