• Danh mục
   Không tìm thấy loại nào phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Nhà sản xuất
    Không có nhà sản xuất nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Products
    Không có nội dung nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
     • search.blog
      Không có bài viết nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.

     Họp trực tuyến nội bộ

     Hệ thống họp trực tuyến nội bộ được thiết kế để thực hiện các cuộc họp trực tuyến theo từng dự án hoặc các lịch họp giao ban của lãnh đạo.

     Khi khởi tạo cuộc họp trực tuyến theo dự án, hệ thống sẽ tự gửi thông báo mời tất cả các cán bộ có tham gia dự án vào họp thông qua thông báo trong phần mềm hoặc thư điện tử của người dùng.

     Các thông tin khác xin liên hệ bộ phận CNTT để được giải đáp hoặc hướng dẫn sử dụng.

     Hỏi đáp

     back to top
     Bộ lọc