• Danh mục
   Không tìm thấy loại nào phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Nhà sản xuất
    Không có nhà sản xuất nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Products
    Không có nội dung nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
     • search.blog
      Không có bài viết nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.

     Tạo chữ ký cho thư

     Để tạo chữ ký cho thư gửi đi, các bước thực hiện như sau:

     1. Đăng nhập vào thư với thông tin tài khoản được cấp

     2. Vào Settings (Cấu hình) > Identifiers (Nhận dạng) > Chọn địa chỉ và nhập vào ô Signature (Chữ ký) như hình dưới đây

     3. Sau khi nhập xong địa chỉ, bấm Save (Lưu) để lưu lại

     back to top
     Bộ lọc