• Danh mục
   Không tìm thấy loại nào phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Nhà sản xuất
    Không có nhà sản xuất nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Products
    Không có nội dung nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
     • search.blog
      Không có bài viết nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.

     Telegram - Ngăn việc tự động thêm vào các nhóm

     Chỉ cho phép người dùng có trong danh bạ của bạn

     1. Mở ứng dụng Telegram và vào mục "Settings" sau đó chọn mục "Privacy and Security"

     2. Trong mục "Privacy and Security", chonj mục “Groups & Channels.”

     3. Tiếp theo, trong “Who can add me to groups and channels” hoặc "Who can add me", lựa chọn “My Contacts”

     Sau khi thực hiện, Telegram sẽ ngăn chặn những người không có trong danh sách liên hệ của bạn thêm bạn vào các nhóm hoặc kênh.

     Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm một số người làm ngoại lệ. Ví dụ: ngăn một số địa chỉ liên hệ cụ thể thêm bạn vào các nhóm trong phần “Ngoại lệ” bên dưới đây:

     Chặn tài khoản

     Cách thực hiện tương tự như thiết lập ở trên, trong màn hình Groups and Channels, trong mục Add exceptions hoặc Exceptions, lựa chọn Never allow, sau đó lựa chọn người dùng muốn chặn trong danh sách danh bạ

     back to top
     Bộ lọc