• Danh mục
   Không tìm thấy loại nào phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Nhà sản xuất
    Không có nhà sản xuất nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Products
    Không có nội dung nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
     • search.blog
      Không có bài viết nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.

     Thiết lập thư điện tử trên điện thoại

     Trước tiên, xin vào mục thêm tài khoản trên thiết bị của bạn, chọn thêm tài khoản, màn hình hiện ra như sau (trên iOS)

     Lựa chọn Other (Khác), màn hình sẽ hiển thị tiếp:

     Ở màn hình trên, bạn có thể nhập các thông tin như Tên hiển thịtên đăng nhập. Lưu ý tài khoản hợp lệ để truy cập vào thư điện tử của CIENCO873 là [tendangnhap]@cienco873.com.vn

     Sau khi nhập xong, bấm Next (Tiếp theo), màn hình sẽ hiển thị như sau:

     Bạn nhập mail.cienco873.com.vn vào các ô Host name (máy chủ) cùng với tài khoản và mật khẩu được cấp (hoặc mật khẩu bạn đã đổi lại), sau đó bấm Next (Tiếp tục).

     Nếu thông tin bạn nhập chính xác, thì màn hình xác nhận thêm tài khoản thư vào thiết bị đã thành công sẽ hiển thị ra.

     Trường hợp không kết nối được, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận CNTT của công ty để có hướng dẫn cụ thể.

     back to top
     Bộ lọc